โฮมเพจ   /  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหม่ในการผลิตลูกบด

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหม่ในการผลิตลูกบด

Coffee Trend 2023 เมื่อเทคโนโลยีพลิกโฉม "ธุรกิจร้านกาแฟ"

21 ก.ค. 2566 | 17:54. ในตลาดร้านกาแฟที่มีอัตราการเติบโตสูงอย่างประเทศจีน ข้อมูลจากเวิร์ลด์ คอฟฟี่ พอร์ทัล ที่ดำเนินการสุ่มสำรวจ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โลกยุคใหม่

คลื่นการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง ดังนี้. 1 คลื่นลูกที่หนึ่ง. เกิดจากการปฏิวัติ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เกษตรกรรม

เกษตรกรรม ( อังกฤษ: agriculture) เป็นการเพาะปลูกพืช เห็ดรา เลี้ยงสัตว์ และรูปแบบของชีวิตแบบอื่น ๆ เพื่อเป็นอาหาร เส้นใย เชื้อเพลิง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยกระดับเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยสู่ยุค 4.0

อุตสาหกรรม 4.0 คือ ทางออก จุดแข็งของประเทศไทยคือการมีฐานการผลิตอุตสาหกรรมชิ้นส่วนที่มีความแข็งแกร่งมาช้านาน โดยเฉพาะนักลงทุนญี่ปุ่นที่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)

ลูกเทนนิสไฮเทคนี้เป็นลูกเทนนิสที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีระดับนาโน จุดเด่นอยู่ที่การเคลือบแกนในของลูกเทนนิสด้วยพอลิเมอร์ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

AI พลิกวงการอุตสาหกรรม …

การใช้ AI ในการกระจายสินค้า. สำหรับธุรกิจกระจายสินค้าที่ต้องใช้โซลูชันระบบคลาวด์ เช่น Infor© CloudSuite …

รายละเอียดเพิ่มเติม

Food Tech สิ่งใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร

เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นมาได้พักใหญ่ด้วย โดยคุณลักษณะพิเศษที่สามารถผลิตสิ่งของได้เหมือนจริงโดย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

4 เทคโนโลยีสำคัญสำหรับ AI ในอุตสาหกรรมการผลิต

กระบวนการผลิตที่ทำงาน 24/7 เป็นสิ่งที่นักลงทุนแสวงหาและสามารถเกิดขึ้นจริงได้แล้วในปัจจุบันโดยมีการใช้ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

เทคโนโลยีการผลิตยางคอมพาวด์

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยางคอมพาวด์เพื่อยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องมือแพทย์ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบการผลิตประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?

ซึ่งระบบการผลิต ก็จะประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่. ปัจจัยการผลิต. กระบวนการแปลงสภาพ. ผลผลิต. ที่มารูปภาพ slideteam. 1 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การผลิตแบบกระบวนการคืออะไร IoT ด้านอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมการผลิต

IoT เชิงอุตสาหกรรมกำลังกำหนดอนาคตที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้สำหรับการผลิตแบบกระบวนการในตลาดแบบแนวดิ่งที่หลากหลาย. สำรวจ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

จับตา 10 เทรนด์เทคโนโลยีเขย่าโลก!

5. การแพทย์ดิจิทัล. เทคโนโลยีที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด จะเข้ามาช่วยส่งเสริมการเข้าถึงการรักษา การพัฒนา software หรือ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

วัฒนธรรม

วัฒนธรรม โดยทั่วไปหมายถึง รูปแบบของกิจกรรมมนุษย์และโครงสร้างเชิง สัญลักษณ์ ที่ทำให้กิจกรรมนั้นเด่นชัดและมีความสำคัญ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่อง 7 เทคโนโลยีสำคัญในระบบ "เศรษฐกิจดิจิทัล" …

โดยสรุปข้อมูลจากการคาดการณ์อนาคต 7 เทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย ภายในปี 2035 จาก DEPA และ Frost & Sullivan ที่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปัจจัยการผลิต

ปัจจัยการผลิตแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เครื่องมือทางแรงงาน (เครื่องมือ โรงงาน โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ) และวัตถุทางแรงงาน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

11 เทรนด์ครองโลกการผลิต 2021: อุตสาหกรรม 5.0

มีการพูดถึงอุตสาหกรรม 4.0 มากมาย แน่นอนว่า มันคือเรื่องของวิธีการที่ได้ปฏิวัติโลกการผลิต ด้วยการมอบโอกาสแก่ผู้ผลิตในการใช้เครื่องมือและ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุตสาหกรรม 4.0 การผลิตแห่งอนาคต

อุตสาหกรรม 4.0 การผลิตแห่งอนาคต. โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ผลพลอยได้จากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

AI เสริมศักยภาพทางธุรกิจ อุตสาหกรรมการผลิตยุค 4.0

ทั้งนี้ อีไอซีมองว่าความสำเร็จในการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ ต้องเริ่มจากการปรับทัศนคติของผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับบริหาร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ต้องเริ่มรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

กระแสการรีไซเคิลแบตเตอรี่ Li-ion; ด้วยจำนวนการใช้แบตเตอรี่ Li-ion เพิ่มมากขึ้น ผู้ใช้งานต้องมีความรับผิดชอบในการรีไซเคิลและกำจัดแบตเตอรี่ทิ้ง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

5 เทรนด์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตในปี 2565

5 เทรนด์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตในปี 2565. February 28, 2022. Engineering Today. …

รายละเอียดเพิ่มเติม

Digital Transformation ภาคการผลิตอย่างไรให้ …

Digital Transformation ภาคการผลิตอย่างไรให้ "สำเร็จ". การประเมินความพร้อมและวิเคราะห์ปัญหาของโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้ Thailand i4.0 Index ที่พัฒนา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( อังกฤษ: industrial technology) คือศาสตร์หนึ่งที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยี การนำเทคโนโลยีไปใช้ประยุกต์กับงานด้านต่าง ๆ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ ( อังกฤษ: Biotechnology) คือ การใช้ระบบและสิ่งที่มีชีวิตเพื่อพัฒนาหรือสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์, หรือ "การประยุกต์ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Department of Fisheries | กรมประมง

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักการเทคโนโลยีสะอาด …

สะอาดในการลดปริมาณของเสีย 62 5.2 เพื่อศึกษาการน าหลักการเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในการลดปริมาณของเสีย โดย

รายละเอียดเพิ่มเติม

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตในอนาคต

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตในอนาคต. ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตได้ประสบกับการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่และการแข่งขันที่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

4 เทคโนโลยีสำคัญสำหรับ AI ในอุตสาหกรรมการผลิต

กระบวนการผลิตที่ทำงาน 24/7 เป็นสิ่งที่นักลงทุนแสวงหาและสามารถเกิดขึ้นจริงได้แล้วในปัจจุบันโดยมีการใช้ ai เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

การปฏิวัติอุตสาหกรรม

การปฏิวัติอุตสาหกรรม ( อังกฤษ: Industrial Revolution) คือช่วงเวลาตั้งแต่ ค.ศ. 1760 ถึง ค.ศ. 1850 เมื่อการเปลี่ยนแปลงในภาค เกษตรกรรม การผลิต การทำ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เปิด 10 อุตสาหกรรมดาวรุ่งปี 65 ปัจจัยหนุน …

อุตสาหกรรมอาหารไทยท่ามกลางโควิด-19 นอกจากต้องเพิ่มความสามารถใน การแข่งขันผลิตสินค้าที่ทำตลาดได้ดีอยู่แล้ว จำเป็นต้องมองหาสินค้าใหม่ๆ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม