โฮมเพจ   /  การประยุกต์ใช้

การประยุกต์ใช้

5 กรณีการใช้ IoT เพื่อการทำเกษตรอัจฉริยะ

ปัจจุบัน IoT ถูกนำไปประยุกต์ใช้กับหลายสิ่งหลายอย่างทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ภาคเกษตรกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การประยุกต์ใช้ Google Sheet …

การประยุกต์ใช้ Google Sheet ในการจัดเก็บสถิติการปฏิบัติงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อการจัดเก็บ สถิติประจ าวันของบุคลากร 2.

รายละเอียดเพิ่มเติม

การประยุกต์ใช้ Machine Learning กับงานในภาคอุตสาหกรรม …

การประยุกต์ใช้ Machine Learning กับงานในภาคอุตสาหกรรม (ตอนที่ 1) บทความ : รัสรินทร์ เมธาเฉลิมพัฒน์. วิศวกร ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS) กลุ่ม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Python คืออะไร สามารถประยุกต์ใช้งานจริงได้อย่างไรบ้าง

1.Python เป็นภาษาที่มีความยืดหยุ่นสูงมาก การเขียน Python มีอักขระสามารถใช้แทนกันได้ เช่น "" และ '' ทำให้ง่ายต่อการเขียน และมี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน

โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน (Application) เป็นโครงงานที่ใช้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรจะประยุกต์ใช้ความรู้ในศาสตร์ทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์เพื่อการหาทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมต่อความต้องการ หรือเพื่อการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมืองอัจฉริยะ (Smart City) กับการประยุกต์ใช้ AI …

ประโยชน์ของ Smart City. 1. มีการบริหารจัดการพลังงาน ทั้งภาคการผลิต การส่งจ่ายพลังงาน โดยส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน. 2. มีความ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

การประยุกต์ใช้ ict เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ict) มีบทบาทสำคัญมากขึ้น ต่อการพัฒนาประเทศทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model: HBM)

องค์ประกอบของทฤษฎี. องค์ประกอบของทฤษฎีของแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพที่ได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการในปัจจุบัน ประกอบ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Blockchain Technology คืออะไร

ในขณะที่บริษัทต่างๆ ค้นพบและใช้การประยุกต์ใช้ใหม่ๆ เทคโนโลยีบล็อกเชนก็ยังคงพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การประยุกต์

การประยุกต์หลกการบรั ิหารเพื่อการพ ฒนางานอยั ่างต่อเนื่องและยงยั่ืน สมชาติโตรักษา 298 หน้า 1. ปรัชญา 2. การบรหาริ 3. การประยุกต์ 4.

รายละเอียดเพิ่มเติม

การนำเมทริกซ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

การนำเมทริกซ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน. "เมทริกซ์" เป็นเนื้อหาหนึ่งในวิชาคณิตสาสตร์เพิ่มเติม ม.4 ศึกษาเกี่ยวกับตัวแบบ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทฤษฎีการเรียนรู้ …

ทฤษฎีของการเรียนรู้มีหลายทฤษฎีแต่จะขอนำมากล่าวเพียง 3 ทฤษฎี คือ. ทฤษฎีการเรียนรู้พฤติกรรมนิยม. ทฤษฎีการเรียนรู้พุทธิ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทความเรียนรู้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด

เขียนใน GotoKnow. โดย Miss Kannika Dulpheree. ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ. คำสำคัญ (Tags): #เรียนรู้เทคโนโลยีอย่างชาญ. หมายเลขบันทึก: 427060 เขียนเมื่อ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การคิดเชิงประยุกต์ Applicative Thinking หมายถึง คืออะไร

การคิดเชิงประยุกต์ทำหน้าที่เป็นเหมือนขั้นที่สองของการคิดสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ใน การนำมาใช้ความเหมาะสม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง

อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งเป็นการเชื่อมต่อสิ่งรอบ ๆ ตัวเรา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา …

เทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้สำหรับการเรียนการสอน เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลายอย่าง สอนด้วยสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

๙๘๔. การประยุกต์ใช้ความรู้

ติดต่อ. ๙๘๔. การประยุกต์ใช้ความรู้. การประยุกต์ใช้ความรู้. ชีวิต คือ การเรียนรู้…อาจนับตั้งแต่การลืมตาตั้งแต่แรกเกิดมาแล้ว ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ iso 9001: 2015 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารคุณภาพ จัดทำขึ้นโดย องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน อ่าน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีนำ Big Data ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ [พร้อมเคล็ดลับการ…

แนะนำ 5 วิธีประยุกต์ใช้ Big Data กับธุรกิจและองค์กร. 1. กำหนดเป้าหมายและตั้งโจทย์ในการใช้ Big Data. 2. ทำความเข้าใจข้อมูลและเลือกวิธี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การประยุกต์คอมพิวเตอร์

การประยุกต์คอมพิวเตอร์ เรามีมือ เราใช้มือทำงานได้หลาย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในการประมวลสถานะการ…

ตะวัน ภูรัต และ กาญจนา ศิลาวราเวทย์. (2563). การประยุกต์ใช้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนุนเกษตรกรไทยใช้ "แหนแดง" …

โครงการขยายผลการผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลด ... เป็นต้นแบบและกลไกในการขยายผลการปรับประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจัดการดิน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

5 ประโยชน์ของระบบ AI กับการประยุกต์ใช้ในธุรกิจ

5 ประโยชน์ของ AI กับการใช้งานในทางธุรกิจ. 1. AI ช่วยให้การทำ Personalized Marketing แม่นยำมากขึ้น. การทำ Personalized Marketing คือ การทำการตลาดที่ออกแบบเฉพาะ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Chatbot คืออะไร ? Chatbot มีกี่ประเภท และ มีประโยชน์อย่างไร

การประยุกต์ใช้ Chatbot ในปัจจุบัน. การใช้งาน Chatbot ที่ได้เห็นบ่อยๆ ในปัจจุบันคงเป็นธุรกิจร้านค้าออนไลน์เพราะจะช่วยให้ข้อมูล ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 ประโยชน์ สำคัญ | PANGpOnd

ประโยชน์ของทับทิม 1. ทัมทิมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ 2. ทับทิมมีส่วนช่วยในการต่อสู้กับมะเร็งต่อมลูกหมาก 3. ทับทิมอาจช่วยต้าน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การประยุกต์ใช้ Excel กับงานบัญชี

โครงงาน เรื่อง การประยุกต์ใช้ Excel กับงานบัญชี ผู้จัดทา นายณัฐพนธ์ อินทร์หอม ชั้น ม.5/3 เลขที่ 4 นายภูวนาท สมพันธ์ ชั้น ม.5/3 เลขที่ 10 เสนอ ครูทรงศักดิ์ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) …

การคิดเชิงคำนวณ คืออะไร. การคิดเชิงคำนวณ (computational thinking) คือกระบวนการแก้ปัญหาในหลากหลายลักษณะ เช่น การจัดลำดับเชิงตรรกศาสตร์ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

4.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ใบงานที่ 4.2.1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามว่า ลักษณะที่ก าหนดให้เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยที่ 7 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน

033sukollapat เผยแพร่ หน่วยที่ 7 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน เมื่อ อ่าน หน่วยที่ 7 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน เวอร์ชันดิจิทัล ดาวน์ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การประยุกต์ใช้ Blockchain กับ Excise …

การนำ Blockchain มาประยุกต์ใช้กับ EMCS. ปี 2560 กรมภาษีและศุลกากรของสหภาพยุโรป (European Commission's department for Taxation and Customs Union) ตัดสินใจนำเทคโนโลยี Blockchain …

รายละเอียดเพิ่มเติม