โฮมเพจ   /  ทำให้เกิดอันตรายจากวัสดุและเครื่องจักรที่ใช้ผิดประเภทในการก่อสร้าง

ทำให้เกิดอันตรายจากวัสดุและเครื่องจักรที่ใช้ผิดประเภทในการก่อสร้าง

สาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องจักร

สาเหตุเกิดจากผู้ปฏิบัติงาน 1.1 การแต่งกายไม่รัดกุม บุคคลที่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สนิมเหล็กเกิดขึ้นได้อย่างไร? พร้อม 4 วิธีป้องกันการเกิด…

Close-up look of rust via Envato Elements License. ถึงแม้ว่า สนิมจะเกิดจากสาเหตุคล้ายกัน แต่ก็ใช่ว่าจะเหมือนกัน สนิมบางลักษณะเลยอาจจะมีสีและปัจจัยในการเกิดสนิมเหล็ก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กราวด์ (ไฟฟ้า)

กราวด์ ( อังกฤษ: ground) ในด้าน วิศวกรรมไฟฟ้า หมายถึงจุดๆ หนึ่งใน วงจรไฟฟ้า ที่ใช้เป็นจุดอ้างอิงในการวัด แรงดันไฟฟ้า หรือใช้เป็น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อันตรายจากงานก่อสร้างและวิธีป้องกันอันตราย

ลักษณะของอันตรายจากงานก่อสร้างและวิธีป้องกัน มีดังนี้. – ตกจากที่สูง เช่น ตกจากนั่งร้าน ตกจากอาคาร ตกจากช่องลิฟต์ หรือตก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความปลอดภัยในการก่อสร้าง

ควรศึกษาข้อควรปฏิบัติของเครื่องมือเครื่องจักรทุกประเภท อย่างเครื่องมือเครื่องจักรที่ต้องใช้ไฟฟ้าควรจะมีเดินสายไฟ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

วัสดุที่ใช้ในการผลิตเครื่องประดับ

วัสดุที่ใช้ในการผลิตเครื่องประดับ วัสดุที่นำมาใช้ผลิต ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สี่อันตรายร้ายแรงในงานก่อสร้าง (OSHA's Fatal Four on …

การลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากไฟฟ้า (Electrocutions)

รายละเอียดเพิ่มเติม

การออกแบบเทคโนโลยี

6. เครื่องมือสำหรับการออกแบบ. รอบตัวเรามีเทคโนโลยีต่าง ๆ มากมายในชีวิตประจำวัน เช่น ดินสอ ปากกา หรือไม้บรรทัด ที่เหลาดินสอ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลกระทบของการกัดกร่อนคืออะไร? | Camfil

คำว่า "การกัดกร่อน" ใช้เพื่ออธิบายการสลายตัวโลหะหรือวัตถุต่างๆที่เกิดการสลายตัว มลพิษทางอากาศเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยเร่ง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เกษตรกรรม

เกษตรกรรม ( อังกฤษ: agriculture) เป็นการเพาะปลูกพืช เห็ดรา เลี้ยงสัตว์ และรูปแบบของชีวิตแบบอื่น ๆ เพื่อเป็นอาหาร เส้นใย เชื้อเพลิง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน (ตอนที่ 1)

บทที่ 1 ข้อปฏิบัติในการทำงานด้วยความปลอดภัย. ขอบเขต ในบทนี้ครอบคลุมเนื้อหา ข้อปฏิบัติ และข้อกำหนดการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร (Machine Guarding) (ตอนที่ …

- Two–hand Control เป็นอุปกรณ์ป้องกันแบบใช้การควบคุม ซึ่งต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานใช้มือทั้ง 2 ข้างกดที่ปุ่มบังคับการทำงานของ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อบังคับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย …

6) กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้ Crane ในโรงกลั่น 7) กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการ X-ray 8) การทํางานในที่อับอากาศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการ…

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อันตรายและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

ข้อสอง อันตรายจากไฟฟ้าที่มีผลกับทรัพย์สิน แบ่งออกได้ดังนี้. 2.1 ไฟฟ้าลัดวงจร (Short Circuit) คือการที่มีจุด 2 จุดในวงจรไฟฟ้ามาสัมผัส ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อันตรายจากงานก่อสร้างป้องกันอย่างไร?

5 ประเภทงานก่อสร้างเสี่ยงอันตราย. ในสายงานก่อสร้าง ประเภทของงานก่อสร้างที่ถูกจัดว่ามีความเสี่ยงอันตรายสูงโดยอ้างอิงจาก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร

ตะแกรงป้องกันการหกล้น รหัส 28623 ตะแกรงป้องกันการหกล้น รหัส 28623 ทำมาจากวัสดุโพลีเอธิลีนที่ได้จากการรีไซเคิล ทำให้ไม่เกิดความเสียหายจากการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานช่างพื้นฐาน | Life Skills Quiz

ข้อใดให้ความหมายของงานช่างพื้นฐานได้ถูกต้องมากที่สุด. answer choices. งานช่างที่ใช้ในการดำรงชีวิต. งานช่างที่ต้องใช้ประสบการณ์ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การชุบโลหะ

การชุบโลหะแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (Electroless Plating) การชุบโลหะแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (Electroless plating) คือ กระบวนการจับตัวของโลหะที่ผิวหน้าวัตถุ ที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สายไฟมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

ประเภทของสายไฟ. 1 . สายไฟแรงดันต่ำ. สายไฟที่ใช้กับแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เกิน 750 โวทล์ (750V) สายไฟนั้นทำด้วยทองแดงหรืออลูมิเนียม แต่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หินเจียรทุกประเภท, สินค้างานเจียร, วัสดุก่อสร้าง ต้อง …

(ป้องกันอันตรายจากการกระเด็นวัสดุ เช่น วัสดุเจียร เป็นต้น) มาตรา 105 กรณีที่อาจมีวัสดุจากกระบวนการกระเด็นออกมา เช่น วัสดุใน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

งานก่อสร้างเป็นงานซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานที่มากมายและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ วิถีทางหนึ่งของการป้องกัน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร

แบ่งได้ 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ. 1. เครื่องส่งถ่ายกำลัง ได้แก่ เพลา สายพาน โซ่่ กระเืดื่อง เฟือง ปุลเ่ล่ เกียร์ อันตรายที่เกิดกับคน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบปลายภาคอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | Other Quiz

60 seconds. Q. พนักงานมีความรู้ความสามารถในการทำงาน. answer choices. การให้ค่าจ้างแรงงานตามความสามารถในการปฏิบัติงาน. การส่งเสริมให้ผู้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Industrial E-Magazine

ใช้วัสดุผิดประเภท (Incorrect Materials) ... ความสูญเสียที่เกิดจากการรอคอย (Waiting) ... เตรียมเครื่องมือที่จะใช้ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

มลพิษทางอากาศ

มลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์แห่งหนึ่ง. มลพิษทางอากาศ(Air pollution) คือการเกิดฝุ่นละออง โมเลกุลชีวภาพ หรือวัตถุอันตรายชนิดอื่น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การควบคุมและการป้องกันอันตรายจากประจุไฟฟ้าสถิต

ค. แผ่นพื้นแบบตัวนำ[5] รูปที่ 4 อุปกรณ์ป้องกันประจุไฟฟ้าสถิต. การสะสมประจุและการดิสชาร์จจากประจุไฟฟ้าสถิตย่อมสร้างความเสียหายต่อเราเองและ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุปกรณ์เบรกเกอร์ Circuit Breaker มีกี่ประเภท และใช้…

ตัวอย่างเบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าต่ำ มีดังนี้. 1.เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย MCB (Miniature Circuit Breaker) เป็นเบรกเกอร์ขนากเล็กมักใช้ในอาคาร ใช้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Industrial E-Magazine

รูปที่ 8 การวางผังแบบอยู่กับที่ (Fixed Position Layout). 4. การวางผังแบบผสม (Mixed Layout) เป็นการวางผังที่ผสมผสานรูปแบบการวางผังแบบ 1-3 โดยอาจจัดพนักงานให ทํางานเป นกล ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อันตรายจากงานก่อสร้างป้องกันอย่างไร?

แนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากงานก่อสร้าง. วิธีการที่จะช่วยลดทอนการเกิดอุบัติเหตุ หรือเบาบรรเทาความรุนแรงของ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

รู้ทันอันตรายจากการทำงานกับเครื่องจักร

เหตุการณ์อันตรายคงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น โดย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การงานอาชีพพื้นฐาน ง.23101

หลักการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน. 1.ซ่อมแซมทันที่ที่พบร่องรอยการชำรุด ไม่ปล่อยทิ้งไว้จนซ่อมแซมไม่ได้. 2.สำรวจชนิดของ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

7 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการทำโรงงานผลิตอาหาร …

เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้สำหรับอาหารทุกประเภท มีทั้งหมด 6 ข้อกําหนดด้วยกัน ได้แก่. สถานที่ตั้งและอาคารผลิต. เครื่องมือ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

9 อุบัติเหตุในการทำงานที่เจอบ่อย …

3.ของตกใส่. ในบางออฟฟิศชอบจะเก็บอุปกรณ์ สินค้าสต๊อก หรือสิ่งอื่นใดไว้ในชั้นสูง ๆ เพื่อประหยัดเนื้อที่ บางทีของพวกนั้นก็มี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม