โฮมเพจ   /  ปัญหา

ปัญหา

5 ปัญหาเล็กที่อาจกระทบการดำเนินธุรกิจ

เหตุผลที่ คุณ Bratton ได้ให้ไว้ก็คือ สังคมมนุษย์สามารถเปลี่ยนไปตาม "กระแสของสังคม" (Social Habit) อธิบายง่ายๆ แบบบ้านๆ ก็คือ ถ้ากล้าพ่น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

43 ปัญหาทำชีวิตแย่ ที่คนส่วนใหญ่ต้องเจอ …

43 ปัญหาทำชีวิตแย่ ที่คนส่วนใหญ่ต้องเจอ พร้อมวิธีแก้ตามหลัก "ฮวงจุ้ย". 1 ตุลาคม 2564. by Nuttapong. อื่นๆ.

รายละเอียดเพิ่มเติม

การพูดถึงปัญหา ภาษาอังกฤษ

การพูดคุยเกี่ยวกับปัญหา. Talking about problems. – There is a problem / an issue with …. มีปัญหาเกี่ยวกับ. – I'm having a hard time / trouble / difficulty + V.ing …. ฉันมีปัญหาทางด้าน. – [Missing a payroll / Delaying the ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปัญหาในชีวิตประจำวันของคุณคืออะไร?

มาแชร์ปัญหาที่เจอในชีวิตประจำวันกันเถอะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปัญหา

ปัญหา หมายถึงประเด็นที่เป็นอุปสรรค ความยากลำบาก ความต้านทาน หรือความท้าทาย หรือเป็นสถานการณ์ใด ๆ ที่ต้องมีการแก้ปัญหา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปัญหาสังคมไทย

ปัญหาของสังคมไทย. 1. ปัญหาความยากจน มีสาเหตุเกิดจาก. 1. การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร. 2. การขาดการศึกษา ทำให้มีรายได้ต่ำ. 3 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปัญหา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …

ปัญหา. [panhā] (n) EN: problem ; trouble ; difficulty FR: problème [ m ] ; difficulté [ f ] ; question [ f ] ; ennui [ m ] ; complication [ f ] ; pépin [ m ] (fam.) ; embêtement [ m ] (fam.) ปัญหา กระดูก. [panhā kradūk] (n, exp) EN: thorny problem ; hard …

รายละเอียดเพิ่มเติม

5-Whys วีธีง่ายๆ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

5-Whys เป็นวิธีง่ายๆ ที่ถูกนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยเจาะลึกให้ถึงรากแก่นที่แท้จริงของปัญหานั้นๆ ผ่านการถาม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปัญหาของวัยรุ่น

1. ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของวัยรุ่นในสังคมไทย. 2. ศึกษา ค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องของวัยรุ่น. 3. ศึกษาปัจจัยและ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่องปัญหาสังคม ในปัจจุบันมีอะไรบ้างมาดูกัน

'ปัญหาสังคม' คือ ปัญหาที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมากในสังคม ทางสังคมเองก็็็เล็งเห็นว่าควรร่วมกันแก้ปัญหา นี้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม