โฮมเพจ   /  หลัก

หลัก

เลขประจำตัวประชาชนไทย

เลขประจำตัวในบัตรประชาชนของคนไทย มีด้วยกัน 13 หลัก โดยแต่ละหลัก มีความหมายแตกต่างกันไป ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักทรัพย์

หลักทรัพย์ ( อังกฤษ: security) คือ สินทรัพย์ทางการเงิน ที่ซื้อขายได้ มีความหมายทั่วไป คือเป็นรูปแบบต่าง ๆ ของ เครื่องมือทางการเงิน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลัก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …

หลัก. (n) stake, See also: post, pole, Syn. เสา, ที่มั่น, ที่ผูก, หลักยึด, Example: เขาเอาเรือไปผูกไว้กับหลัก. หลัก. (adj) main, See also: principal, major, chief, essential, Syn. สำคัญ, Example: บทบาทของ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

4m วิเคราะห์ หลักการ จัด บริหาร Management | PANGpOnd

ปัจจัย การ บริหาร 4m. แนวคิดทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ Man คือ คนงาน พนักงาน หรือบุคลากรทั้งจากภายและภายนอก เป็นปัจจัยหลัก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อะไรคือ มาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ ของเจ้าหน้าที่รัฐ

ข้อแรกของมาตรฐานทางจริยธรรม คือ ยึดมั่นในสถาบันหลักของ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักธรรม 7 คําสอน พระพุทธเจ้า เบญจศีล เบญจธรรม | PANGpOnd

สัปปุริสธรรม 7 คือ หลักธรรมของคนดีหรือหลักธรรมของสัตตบุรุษ 7 ประการ ได้แก่ รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จัก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน้าหลัก

เว็บไซต์สำหรับตลาดทุนไทย ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการลงทุนใน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Grammar (แกรมม่า) ครบถ้วนที่สุด!

สรุปหลักการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ครบถ้วนทุกหัวข้อ ครอบคลุมการใช้งาน. Grammar (แกรมม่า) หรือหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ถือเป็น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

5 ส. / 5S คืออะไร มีอะไรบ้าง …

5 ส. /5S คือเครื่องมือสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประกอบด้วย สะสาง-สะดวก-สะอาด-สุขลักษณะ-สร้างนิสัย มีวัตถุประสงค์หลัก ๆ เพื่อลดต้นทุนและการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุดทิศหลัก

จุดทิศหลัก หมายถึงทิศทางทางภูมิศาสตร์ไปยังตำแหน่งต่าง ๆ อาทิ ทิศเหนือ (น., n) ทิศตะวันออก (ต.อ., e) ทิศใต้ (ต., s) และทิศตะวันตก (ต.ต., w ...

รายละเอียดเพิ่มเติม