โฮมเพจ   /  ขั้นตอนและมาตรฐานการขึงโรงสีในดาร์เอสซาลามแทนซาเนีย

ขั้นตอนและมาตรฐานการขึงโรงสีในดาร์เอสซาลามแทนซาเนีย

การปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงสีข าว GOOD …

การปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงสีข าว ... และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับข าว เพื่อเป นเกณฑ ในการพัฒนาระบบการผลิตข าวใน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย

แทนซาเนียปกครองในระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตยโดยแบ่งการปกครองออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้รับการแก้ไขปรับปรุงครั้งสำคัญ 2 ครั้ง ในปี 2527 (ค.ศ. 1984) และ ปี 2537 (ค.ศ. 1994) …

รายละเอียดเพิ่มเติม

B10 Airport Lodge ดาร์เอสซาลาม

B10 Airport Lodge ในดาร์เอสซาลาม – จองพร้อมการรับประกันราคาดีที่สุด! อ่านความคิดเห็น 125 รายการ และ Booking มีภาพถ่ายมากกว่า 33 ภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Sleepwalking Oysterbay ดาร์เอสซาลาม

Sleepwalking Oysterbay ในดาร์เอสซาลาม – จองพร้อมการรับประกันราคาดีที่สุด! อ่านความคิดเห็น 12 รายการ และ Booking มีภาพถ่ายมากกว่า 38 ภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Apartment Masaki

Apartment Masaki - Sea View - Beach Front - Pool - Gym, ดาร์เอสซาลาม จองพร้อมรับประกันราคาดีที่สุด! Booking มีภาพถ่ายมากกว่า 45 ภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Star City Hotel ดาร์เอสซาลาม

Star City Hotel ในดาร์เอสซาลาม – จองพร้อมการรับประกันราคาดีที่สุด! อ่านความคิดเห็น 35 รายการ และ Booking มีภาพถ่ายมากกว่า 35 ภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Kibodya Hotel Nkrumah ดาร์เอสซาลาม

Kibodya Hotel Nkrumah ในดาร์เอสซาลาม – จองพร้อมการรับประกันราคาดีที่สุด! อ่านความคิดเห็น 124 รายการ และ Booking มีภาพถ่ายมากกว่า 4 ภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

LE GRAND MARIE HOTEL, ดาร์เอสซาลาม, แทนซาเนีย

LE GRAND MARIE HOTEL ในดาร์เอสซาลาม – จองพร้อมการรับประกันราคาดีที่สุด! อ่านความคิดเห็น 5 รายการ และ Booking มีภาพถ่ายมากกว่า 34 ภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Sea Cliff Court Hotel & Luxury Apartments

Sea Cliff Court Hotel & Luxury Apartments ในดาร์เอสซาลาม – จองพร้อมการรับประกันราคาดีที่สุด! อ่านความคิดเห็น 62 รายการ และ Booking มีภาพถ่ายมากกว่า 45 ภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Meta verse garden ดาร์เอสซาลาม

Meta verse garden ในดาร์เอสซาลาม – จองพร้อมการรับประกันราคาดีที่สุด! อ่านความคิดเห็น 18 รายการ และ Booking มีภาพถ่ายมากกว่า 22 ภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

6 Kisota ดาร์เอสซาลาม

6 Kisota ในดาร์เอสซาลาม – จองพร้อมการรับประกันราคาดีที่สุด! อ่านความคิดเห็น 3 รายการ และ Booking มีภาพถ่ายมากกว่า 17 ภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Seashore Beach Resort Dar es Salaam, ดาร์เอสซาลาม, แทนซาเนีย

Seashore Beach Resort Dar es Salaam ในดาร์เอสซาลาม – จองพร้อมการรับประกันราคาดีที่สุด! อ่านความคิดเห็น 71 รายการ และ Booking มีภาพถ่ายมากกว่า 45 ภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

APAO Village ดาร์เอสซาลาม

APAO Village ในดาร์เอสซาลาม – จองพร้อมการรับประกันราคาดีที่สุด! อ่านความคิดเห็น 2 รายการ และ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

Prideinn Lodge Kigamboni ดาร์เอสซาลาม

Prideinn Lodge Kigamboni ในดาร์เอสซาลาม – จองพร้อมการรับประกันราคาดีที่สุด! อ่านความคิดเห็น 5 รายการ และ Booking มีภาพถ่ายมากกว่า 26 ภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Baobab Village One Bedroom apartment

Baobab Village One Bedroom apartment - Type I ในดาร์เอสซาลาม – จองพร้อมการรับประกันราคาดีที่สุด! อ่านความคิดเห็น 1 รายการ และ Booking มีภาพถ่ายมากกว่า 7 ภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ShaMooL Hotel ดาร์เอสซาลาม แทนซาเนีย

ShaMooL Hotel ในดาร์เอสซาลาม – จองพร้อมการรับประกันราคาดีที่สุด! อ่านความคิดเห็น 43 รายการ และ Booking มีภาพถ่ายมากกว่า 39 ภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

'ดาร์ เอส ซาลาม'เมืองใหญ่ที่ไม่ใช่แค่ทางผ่าน

ความจริงจากกรุงเทพฯ ถ้าจะบินมาดาร์ เอส ซาลามเลยก็ได้ โอมาน แอร์ (0-2 6531222) เขามีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ไปแวะเปลี่ยนเครื่องที่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Pauraque Soho Hotel ดาร์เอสซาลาม

Pauraque Soho Hotel ในดาร์เอสซาลาม – จองพร้อมการรับประกันราคาดีที่สุด! อ่านความคิดเห็น 773 รายการ และ Booking มีภาพถ่ายมากกว่า 45 ภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Richmond Suite108 ดาร์เอสซาลาม

Richmond Suite108 ในดาร์เอสซาลาม – จองพร้อมการรับประกันราคาดีที่สุด! อ่านความคิดเห็น 6 รายการ และ Booking มีภาพถ่ายมากกว่า 14 ภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต …

ในกระบวนการผลิตขึ้นรูปพลาสติกให้สูงขึ้น โดยใช้ เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง มาใช้ในการวิเคราะห์ และหาแนวทางการแก้ไข. 2.1 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Hotel Totara ดาร์เอสซาลาม

Hotel Totara ในดาร์เอสซาลาม – จองพร้อมการรับประกันราคาดีที่สุด! อ่านความคิดเห็น 155 รายการ และ Booking มีภาพถ่ายมากกว่า 45 ภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

12 แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในดาร์

ดาร์เอสซาลามเป็นหนึ่งในท่าเรือที่คึกคักที่สุดในแอฟริกาตะวันออกเป็นเมืองและศูนย์กลางการค้าที่ใหญ่ที่สุดของแทนซาเนีย ชื่อหมายถึง "สวรรค์ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

PALMVILLAGE SEA VIEW ดาร์เอสซาลาม แทนซาเนีย

PALMVILLAGE SEA VIEW ในดาร์เอสซาลาม – จองพร้อมการรับประกันราคาดีที่สุด! อ่านความคิดเห็น 9 รายการ และ Booking มีภาพถ่ายมากกว่า 23 ภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Lemon Tree ดาร์เอสซาลาม

Lemon Tree ในดาร์เอสซาลาม – จองพร้อมการรับประกันราคาดีที่สุด! อ่านความคิดเห็น 10 รายการ และ Booking มีภาพถ่ายมากกว่า 45 ภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Mayfair Hotel ดาร์เอสซาลาม

ทำเลที่ตั้ง. 7.4. +45 ภาพ. Mayfair Hotel ให้บริการห้องสวีทพร้อมพื้นที่ปรุงอาหารและ / หรือซักรีด ห้องพักปรับอากาศกว้างขวาง และ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเทศแทนซาเนีย

และการขัดขาว ส่วนกระบวนการท าความสะอาดํ การแยกหิน การแยกแกลบ การแยกขาวกล้อง้ การขัดมัน และการคัด ... การปฏิบัติงานในโรงสี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Gzary ดาร์เอสซาลาม แทนซาเนีย

Gzary ในดาร์เอสซาลาม – จองพร้อมการรับประกันราคาดีที่สุด! อ่านความคิดเห็น 1 รายการ และ Booking มีภาพถ่ายมากกว่า 17 ภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Meta verse garden ดาร์เอสซาลาม แทนซาเนีย

Meta verse garden ในดาร์เอสซาลาม – จองพร้อมการรับประกันราคาดีที่สุด! อ่านความคิดเห็น 9 รายการ และ Booking มีภาพถ่ายมากกว่า 1 ภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Private self-contained room in Apartment X

Private self-contained room in Apartment X ในดาร์เอสซาลาม – จองพร้อมการรับประกันราคาดีที่สุด! อ่านความคิดเห็น 5 รายการ และ Booking มีภาพถ่ายมากกว่า 31 ภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Zimbo Golden Vip Lodge ดาร์เอสซาลาม แทนซาเนีย

Zimbo Golden Vip Lodge ในดาร์เอสซาลาม – จองพร้อมการรับประกันราคาดีที่สุด! อ่านความคิดเห็น 85 รายการ และ Booking มีภาพถ่ายมากกว่า 27 ภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Melvis' place ดาร์เอสซาลาม แทนซาเนีย

Melvis' place ในดาร์เอสซาลาม – จองพร้อมการรับประกันราคาดีที่สุด! อ่านความคิดเห็น 2 รายการ และ Booking มีภาพถ่ายมากกว่า 13 ภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม