โฮมเพจ   /  ออกแบบพืชประโยชน์

ออกแบบพืชประโยชน์

เส้นใยโปรตีนจากพืช …

สำหรับกระบวนการสร้าง เส้นใยโปรตีนจากพืช เริ่มจากการผลิตผงโปรตีนด้วยการเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย …

รายละเอียดเพิ่มเติม

Drone เพื่อการเกษตรฝีมือคนไทย ช่วยรอดพ้นกับดักต้นทุนสูง

"การฉีดพ่นด้วยการที่ต้องแบกเครื่องเองเป็นเรื่องยาก ตรงที่จะทำให้ละอองกระจายลงใบพืชได้อย่างทั่วถึง ต่างจากการบังคับโด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Green cities. แนวคิดเมืองสีเขียว | by Uma Phanita Surinta

ตัวอย่างเมืองที่ออกแบบและวางผังภายใต้แนวคิดเมืองสีเขียว ... สิงคโปร์มุ่งใช้ประโยชน์จากพื้นที่และทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเกี่ยวข้องระหว่าง มนุษย์ วัฒนธรรม และธรรมชาติ …

จากการศึกษาพืชพรรณและการกำหนดพื้นที่สีเขียวดังกล่าว จึงได้ทำการออกแบบร่วมกับผู้ใช้งาน ได้ผลลัพธ์ออกมาว่าจะมีการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

11 ไอเดีย การออกแบบสวนเกษตร …

11 ไอเดีย การออกแบบสวนเกษตร ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้คุ้มค่ามากที่สุด การทำการเกษตรใหม่ๆ ก็เหมือนการจะสร้างบ้านใหม่ ต้องเขียนแปลนบ้าน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แปลงผักสวนครัว เลือกกระบะปลูกแบบไหนให้สวนสวย

5.การเลือกพืชหรือผักให้ปลูก ควรเลือกให้เหมะกับขนาดของกระบะปลูก โดยผักมีอยู่ 3 ประเภทด้วยกัน 1.

รายละเอียดเพิ่มเติม

Plant Factory โรงงานผลิตพืชที่ไม่ง้อฤดูกาล

หลักการของ Plant Factory. โรงงานปลูกพืช (Plant Factory) ถูกพัฒนามาจากแนวคิดของการทำการเกษตรแนวดิ่ง (Vertical Farming) และการเกษตรแบบโรงเรือน (Green House) โดยนำ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging design principle) 1. ความหมายและความสำคัญของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2. หลักและขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3.

รายละเอียดเพิ่มเติม

เกษตรทฤษฎีใหม่ (New Theory Agriculture)

ขั้นตอนของเกษตรทฤษฎีใหม่ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ มี 3 ขั้นตอน. ขั้นที่ 1 เป็นการผลิตแบบพึ่งตนเองด้วยวิธีง่าย ๆ ค่อนเป็นค่อยไป ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทเรียนจากพืช ความรู้พื้นฐาน 4 …

ความรู้พื้นฐาน 4 ประการสำหรับการออกแบบเกษตรกรรมธรรมชาติ. โครงการจัดเรียงสารพันธุกรรมมนุษย์ที่ทำสำเร็จเมื่อปี ค.ศ. 2003 ได้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

3.7 ผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น

วัสดุในท้องถิ่นภาคใต้. 1) ย่านลิเภา นำมาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น กระเป๋าถือสตรี. 2) ยางพารา นำมาแปรรูปเป็นเครื่อง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

15 "นวัตกรรมรักษ์โลก" เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ …

ดังเช่น 15 "นวัตกรรมรักษ์โลก" ที่ ในบ้าน จะพาชาวเว็บทุกท่านไปชมกันในวันนี้ เป็นไอเดียที่จะช่วยลดขยะล้นโลก โดยการนำขยะ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประโยชน์และความสำคัญของดิน | polaris11

ประโยชน์และความสำคัญของดิน | polaris11. 1.ดินทำหน้าที่เป็นที่ให้รากพืชได้เกาะยึดเหนี่ยวเพื่อให้ลำต้นของพืชยืนต้นได้อย่างมั่นคง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบ่งพื้นที่ทำเกษตร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง …

แบ่งพื้นที่ให้เหมาะสม. ทั้งนี้ ผู้ใหญ่พิเชษฐ์ ได้เผยถึงการแบ่งพื้นที่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยแบ่งออก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักการออกแบบ โคก หนอง นา

ดวงอาทิตย์มีผลกับการออกแบบ โคก หนอง นา ดังนี้. ถ้ามีบ้านหรือพื้นที่อยู่อาศัยติดกันหนองหรือสระน้ำ สระน้ำไม่ควรจะอยู่ทิศ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Permaculture วัฒนธรรมยั่งยืน: …

ออกแบบพื้นที่การใช้งาน (Zones) ... อื่นๆ และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่ให้ประโยชน์แก่พืชที่เราต้องการเก็บเกี่ยว …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบเกษตร Smart Farm ยุคดิจิทัล

ประโยชน์ของโรงเรือนแบบ Smart ... ผลผลิตได้ในทุกฤดูกาล ไม่ว่าฤดูไหนก็ปลูกพืชได้ ... ค่าติดตั้งระบบน้ำ การออกแบบระบบน้ำและ Accessory ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เกษตรผสมผสาน แบ่งพื้นที่ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ …

เกษตรทฤษฎีใหม่ หรือ เกษตรผสมผสาน แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตรา 30:30:30:10 สระเก็บกักน้ำ30% นาข้าว30% ไม้ผล พืชไร่30% ที่อยู่อาศัย10%

รายละเอียดเพิ่มเติม

Permaculture วัฒนธรรมยั่งยืน: ว่าด้วยแนวคิดและการออกแบบ…

ออกแบบพื้นที่การใช้งาน (Zones) ... อื่นๆ และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่ให้ประโยชน์แก่พืชที่เราต้องการเก็บเกี่ยว เช่น ดาวเรือง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำไร่นาสวนผสมแบบคนขี้เกียจ ทำน้อยแต่ได้มาก

การทำไร่นาสวนผสม ปัญหาที่พบคือ สภาพของดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

พืชในการออกแบบภูมิทัศน์ (51 รูป): geykher เจ้าภาพและ …

กลุ่มพืชใด ๆ ในการออกแบบภูมิทัศน์ควรมีลักษณะสวยงาม แม้ว่าคุณจะทิ้งดอกไม้และพุ่มไม้ในลักษณะที่ไม่เป็นระเบียบพวกเขาไม่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Internet of Things สำหรับ Smart Farmer

การพัฒนาให้เกษตรกรไทยก้าวสู่ยุค THAILAND 4.0 จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ Smart Farmer คือ ลดการทำร้ายธรรมชาติ ใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็น ทำแล้วต้องสบาย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทปฏิบัติการ การเรียนรู้ …

แล้วบันทึกผลการเรียนรู้ โดยออกแบบตารางการบันทึกผล 3.2 สรุปผลการเรียนรู้จากพืช และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด)

รายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่องเล่าจากพรรณพืช ประโยชน์ของวัชพืช ชีวิตใต้น้ำ …

เรื่องเล่าจากพรรณพืช ประโยชน์ของวัชพืช ชีวิตใต้น้ำ และฟังก์ชันความรกในสวนเบญจกิติ ... "เหตุผลที่เราออกแบบให้มีเนินอยู่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

45 ไอเดีย แปลงผักสวยๆ ไว้ปลูกพืชผักสวนครัวหลังบ้าน

การปลูกพืชผักสวนครัวไว้ในบ้าน นอกจากจะได้ประโยชน์แล้ว หากคุณออกแบบมาให้เป็น แปลงผักสวยๆ ก็สามารถเป็นสิ่งประดับประดา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานโครงการวิจัย

ออกแบบและพัฒนาเครื่องหยอดติดพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดกลางส าหรับ ถั่วเขียว, ถั่วเหลืองฝักสด, ข้าวโพดฝักอ่อน ส าหรับพืชหลังนา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประโยชน์ของผักไฮโดรโปนิกส์

ประโยชน์ของระบบไฮโดรโปนิกส์. ข้อดีที่เป็นจุดแข็งของผักชนิดนี้ก็การได้ผลผลิตที่สะอาดกว่าการปลูกในดิน ปลอดภัยจากสารพิษ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เทคโนโลยีชีวภาพ

พืชจีเอ็มยังให้ประโยชน์ทางนิเวศวิทยาอีกด้วย, หากไม่ใช้มากเกินไป. อย่างไรก็ตามฝ่ายตรงข้ามได้คัดค้านพืชจีเอ็มในหลาย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม